Huisregels

 • Het feest is 18+, neem je identiteitsbewijs mee.
 • Toegang enkel op vertoon van:
  • Een collegekaart van je universiteit, HBO of MBO instelling.
  • Een officiële uitnodiging (gastenlijst).
 • Entree is €15, inclusief twee consumptiemuntjes.
 • Toegang tot het feest kan worden geweigerd, indien:
  • Het maximale bezoekersaantal is bereikt, ookal sta je op de gastenlijst.
  • Bezoeker in het bezit of zichtbaar onder invloed is van alcohol of drugs.
  • Bezoeker niet meewerkt aan preventief fouilleren.
  • Bezoeker ongepas of agressief gedrag vertoont.
  • Bezoeker onder de 18 jaar is of niet in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs.
 • Agressie of hinderlijk gedrag, racistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. Indien je je hier toch schuldig aan maakt kan je de toegang tot het Flatfeest ontzegd worden.
 • Het is verboden drugs te verhandelen of te bezitten.
 • Instructies van de organisatie en het bewakingspersoneel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Het deelnemen aan het feest is geheel op eigen risico, de organisatie van accepteert geen verantwoordelijkheid bij enig letsel of diefstal, vermissing en/of beschadiging van uw eigendommen. Ook de garderobe is op eigen risico.
 • Het is verboden om gevaarlijke materialen, zoals wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht, bij te hebben.
 • Gekochte consumptiebonnen kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld.
 • Indien er vragen, klachten of problemen zijn, kunnen deze worden gemeld aan de organisatie of beveiliging. Deze zijn te herkennnen aan de oortjes en zijn op elke verdieping aanwezig.
 • Het flatfeest is aan de rand van een woonwijk, probeer zo min mogelijk tot overlast te zijn bij het aankomen en het verlaten van de flat. Laat geen rommel in de wijk achter en beperk het geluid. De politie is aanwezig in de wijk en beboet hierop.
 • Bezoekers dienen vóór 06.00 uur het gebouw te verlaten.
 • Weet te allen tijde waar zich de nooduitgangen bevinden.